Giới thiệu về Minh Y Đường

Rating: 9.1 / 10 (335 votes)

Con người bẩm sinh do tinh huyết của cha mẹ, được nuôi dưỡng và bồi đắp không ngừng với 2 khí âm dương bên ngoài: hít thở không khí của khí trời (khí dương) và ăn uống các vật chất sản sinh từ đất (khí âm) mà tồn tại. Trong cơ thể có 2 khí âm dương luôn luôn chuyển động ở thế cân bằng:

Âm đại diện cho vật chất, thủy như: tân dịch, dịch, huyết

Dương đại diện cho cơ năng, hỏa như: nhiệt năng, khí, thần

Hai yếu tố này tạo nên nguồn dinh dưỡng toàn thân và chức năng sinh lý của lục phủ, ngũ tạng.

Để giải thích âm và dương một cách dễ hiểu, chúng ta sẽ đưa vấn đề này dưới góc nhìn của y học hiện đại.

________________________________________________________________________